Irk Nakliyat | Tehlikeli Madde Mevzuat Cezaları

Tehlikeli Madde Mevzuat Cezaları

Tehlikeli Madde Mevzuatı Cezaları - 2020

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. Madde
Ceza Maddesi İlgili Madde Açıklama Kime Uygulanır Ceza Tutarı
25-1-(a) 5\6 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder. İşletme 2.451 ₺
25-1-(b) 5\7 TMGD Hizmeti Almamak Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder. İşletme 3.677 ₺
25-1-(c) 5\10 7 gün içinde Kaza raporunu düzenlemeyen tarafa uygulancak ceza Sorumlu Taraf 1.225 ₺
25-1-(ç) 5\11 Tehlikeli Madde yüklü veya boş temizlenmemiş taşıtları okul, kamu binaları, avm, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağa park etmeme cezası Taşımacı 612 ₺
25-1-(d) - 25-1-(f) - 25-1-(g) 8/1/b Taşıma evrakını eksik düzenleme ya da düzenlememe cezası Gönderen 612 ₺
Tio 612 ₺
İthalatçı 612 ₺
8/1/c Tehlikeli maddeye uygun geçerli bir belgeye sahip bir araç kullanmama cezası Gönderen 1.225 ₺
Tio 1.225 ₺
İthalatçı 1.225 ₺
8/1/ç Uygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezası Gönderen 1.225 ₺
Tio 1.225 ₺
İthalatçı 1.225 ₺
8/1/d IBC, Tank, Tanker vs. ara ve periyodik muayene yapılmamış olanları kulanmak Gönderen 1.225 ₺
Tio 1.225 ₺
İthalatçı 1.225 ₺
8/1/e Ambalajlarda etiket işaret Araçta Turuncu Plaka kullanmama cezası Gönderen 1.225 ₺
Tio 1.225 ₺
İthalatçı 1.225 ₺
8/1/f Birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kuralllarına uymama Gönderen 1.225 ₺
Tio 1.225 ₺
İthalatçı 1.225 ₺
8/1/g ADR 1.4.2.1'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Gönderen 1.225 ₺
Tio 1.225 ₺
İthalatçı 1.225 ₺
25-1-(e) 8\2 Taşıma evraklarının kontrolünü, Taşıma birimlerinin ara ve peryodik muayne kontrolünü, Tehlike etiket, levha ve turuncu plakaların doğru ve uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü yapmama cezası Kıyı Tesisi İşletmesi 1.225 ₺
25-1-(ğ) 9/1/a Uygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezası Paketleyen 1.225 ₺
9/1/b ADR'ye uygun kombine ambalajlama yapmama cezası Paketleyen 612 ₺
9/1/c Ambalaj işaretlemelerini ADR'ye uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası Paketleyen 612 ₺
9/1/ç Konteyner/Araç paketleme sertifikası hazırlamama cezası Paketleyen 612 ₺
9/1/d ADR 1.4.3.2'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Paketleyen 612 ₺
25-1-(h) 10/1/a Hasarlı ve sızdırma riski taşıyan ambalajları yükleme cezası Yükleyen 1.225 ₺
10/1/b Yükleme, birlikte yükleme, gıda maddeleri ya da hayvan yemlerinden ayrı tutma ile ilgili kurallara uymama cezası Yükleyen 1.225 ₺
10/1/c ADR'deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası Yükleyen 612 ₺
10/1/ç Yükleme sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası Yükleyen 612 ₺
10/1/d ADR Bölüm 7.5.7'de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme yapılmaması cezası Yükleyen 1.225 ₺
10/1/e ADR 1.4.3.1'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Yükleyen 612 ₺
25-1-(ı) 11/1/a/b ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK vb. kullanmama cezası Dolduran 1.225 ₺
11/1/c Ara ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK' ya, portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezası Dolduran 1.225 ₺
11/1/d ADR'deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası Dolduran 612 ₺
11/1/e Çok gözlü tankalarda birlikte yükleme yasaklarına uymama cezası Dolduran 612 ₺
11/1/f Doldurulan madde için azami doldurma derecesi ya da izin verilen azami litre başına içerik kütlesine uygun hareket etmeme cezası Dolduran 612 ₺
11/1/g Dolum sonrası tank kapaklarının ve/veya valflerin sızdırmazlık kontrolünün yapılmaması cezası Dolduran 612 ₺
11/1/ğ Doldurulan maddenin tankın dış yüzeyine bulaşmadığının kontrolünü yapmama cezası Dolduran 612 ₺
11/1/h Doldurma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası Dolduran 612 ₺
11/1/ı Araç ve kontyenerlerin dökme olarak doldurulması sırasında ADR 7.3'de yer alan ilgili hükümlere uymama cezası Dolduran 612 ₺
11/1/i ADR 1.4.3.3'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Dolduran 612 ₺
25-1-(i) 11/1/ç Periyodik test ve muayeneleri geçerli olmayan taşınabilir basınçlı ekipmana dolum yapma cezası Dolum Tesisi 6.129 ₺
25-1-(j) 12/1/a/b ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK vb. kullanmama cezası Taşımacı 1.225 ₺
12/1/ c Ara ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK' ya, portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezası Taşımacı 1.225 ₺
12/1/ i Taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal olması durumunda maddenin ya da kamu güvenliği bakımından ihlal giderilinceye kadar taşımayı durdurmama cezası Taşımacı 1.225 ₺
12/1/ l ADR Bölüm 7.5.7'de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme yapılmaması cezası Taşımacı 1.225 ₺
12/1/ ç ADR'deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası Taşımacı 612 ₺
12/1/ d Tanklarda, yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmeme cezası Taşımacı 612 ₺
12/1/ g Yazılı talimat vermeme cezası. Taşımacı sürücünün yazılı talimatları okumasını, anlamasını ve gerektiği gibi uygulamasını sağlamakla yükümlüdür. Taşımacı 612 ₺
12/1/ ğ Birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kuralllarına uymama Taşımacı 612 ₺
12/1/ h Uygun SRC 5 belgesine sahip olmayan sürücü ile taşıma yapma cezası Taşımacı 612 ₺
12/1/ j Yükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası Taşımacı 612 ₺
12/1/ k Boş temizlenmemiş tanker, tank konteyner, portatif tank, ÇEGK, vb. için ADR 5.4.1.1.6'ya uygun taşıma evrakı düzenlememe cezası Taşımacı 612 ₺
12/1/ m ADR 1.4.2.2'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Taşımacı 612 ₺
12/1/ e Araçlarda ADR 8.1.5'de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundulmaması cezası (Her bir teçhizat için uygulanır) Taşımacı 61 ₺
12/1/ f Araçlarda ADR 8.1.4'de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın bulundurulmaması cezası Taşımacı 245 ₺
25-1-(k) 13/1/a Tehlikeli madde sınıfına ve/veya taşıma şekline uygun SRC 5 belgesine sahip olmama cezası Sürücü 245 ₺
13/1/b Ambalaj açma ve metal el aletleri kullanma yasaklarına uymama cezası Sürücü 61 ₺
13/1/c Yükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası Sürücü 61 ₺
13/1/ç Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında motoru kapalı tutmama cezası Sürücü 61 ₺
13/1/d Tehlikeli madde yüklü araç park halinde el freni çekmeme cezası Sürücü 61 ₺
13/1/e Tehlikeli madde yüklü araçlara zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmasını ve boşlatıldıktan sonra çıkartılmasını sağlamama cezası Sürücü 61 ₺
13/1/f Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma cezası Sürücü 61 ₺
13/1/g Tehlikeli madde sızıntısı veya ihtimali olması durumunda taşıma yapma cezası Sürücü 61 ₺
13/1/ğ Tehlikeli maddelere yönelik karayolu kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymama cezası Sürücü 61 ₺
13/1/h Özel sınıf ve maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymama cezası Sürücü 61 ₺
13/1/ı Araçta yazılı talimat olmaması ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmeme cezası Sürücü 61 ₺
13/1/i Araçta bulunması gereken zorunlı evrakları denetim sırasında yetkili personele göstermeme cezası Sürücü 61 ₺
13/1/j Boşaltma alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve boşaltma ekipmanının düzgün çalıştığını kontrol etmeme cezası Sürücü 61 ₺
13/1/k Araçlarda ADR 8.1.5'de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundulmaması ve denetim sırasında yetkili personele göstermeme cezası Sürücü 61 ₺
13/1/l Araçlarda ADR 8.1.4'de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmeme cezası Sürücü 61 ₺
25-1-(l) 14/1/a Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabülünü erteleme cezası Alıcı 612 ₺
14/1/b Taşımada konteyner kullanıldığında, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra teslim etmeme cezası. Alıcı 612 ₺
14/1/c Araçların boşaltılması sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası Alıcı 612 ₺
14/1/ç ADR 1.4.2.3'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Alıcı 612 ₺
25-1-(m) - 25-1-(n) 15/1/b Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya konteynerde işlemi tehlikeye sokacak bir tahribatı kontrol ederek, olumsuz bir durum halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemini ertelememe cezası Boşaltan 612 ₺
Taşımacı 612 ₺
3. Kişi 612 ₺
15/1/c Aracın, tankın ve konteynerin boşaltılmasından hemen sonra dışına bulaşmış maddelerden arındırılmasını sağlamama ve vana ve kapakların güvenli bir şekilde kapatılmaması cezası Boşaltan 612 ₺
Taşımacı 612 ₺
3. Kişi 612 ₺
15/1/ç Ambalajlı ve dökme taşımacılık için kullanılan araç veya kont Boşaltan 612 ₺
Taşımacı 612 ₺
3. Kişi 612 ₺
15/1/d Boş ve temizlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçların ikaz levhalarını kaldırmama cezası Boşaltan 612 ₺
Taşımacı 612 ₺
3. Kişi 612 ₺
15/1/e Boşaltma işlemi sırasında yakın çevrede ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası Boşaltan 612 ₺
Taşımacı 612 ₺
3. Kişi 612 ₺
15/1/f ADR 1.4.3.7'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Boşaltan 612 ₺
Taşımacı 612 ₺
3. Kişi 612 ₺
25-1-(o) 16/1/a ADR'ye göre üretilmiş, ara, periyodik test ve muayeneleri geçerli Tank-konteyner ve portatif tank kiralamama cezası TankKonteyner İşletmecisi 1.225 ₺
16/1/b Boşaltılan tank ya da tank konteyenerlerin tekrar kullanımdan önce temizlenmesini ve varsa hasarlı olmamasını sağlamama cezası TankKonteyner İşletmecisi 1.225 ₺
16/1/c ADR 1.4.3.4'de yer alan diğer kurallara da uymama cezası TankKonteyner İşletmecisi 1.225 ₺
25-4-(a)   İşletme, birden fazla faaliyet konusuna sahipse bir denetimde bu işletmeye kesilecek idari para cezası 14.709 ( on dört bin yedi yüz dokuz ) Türk Lirasını geçemez.    
25-4-(b)   Sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacıya, bir denetimde kesilecek idari para cezası 7.354 ( yedi bin üç yüz elli dört ) Türk Lirasını geçemez.    
25-4-(c)   Sürücüye, bir denetimde kesilecek idari para cezası 612 ( altı yüz on iki ) Türk Lirasını geçemez    

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 30. Maddesi
Ceza Maddesi Açıklama Kime Uygulanır Ceza Tutarı
30-g Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 27. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen hükümlere aykırı hareket eden işletmelere her bir bendtiçin uygulanacak ceza İşletme 1.044 ₺
30-ğ ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmama durumunda uygulacak ceza İşletme 2.092 ₺
30-ı Ek-1 inci maddenin 1. fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden işletmeye uygulanacak ceza İşletme 5.207 ₺
30-m Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 27. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen hükümlere aykırı hareket eden işletmelere uygulanacak ceza. İşletme 2.092 ₺
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 27. maddesinin 7. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hükümlere aykırı hareket eden işletmelere her bir bent için uygulanacak ceza Taşımacı 1.044 ₺

 

 

Tarafların Tanımları
Gönderen Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişi
Alıcı Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen tehlikeli maddenin teslim edileceği işletmeyi veya taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi olmadan gerçekleştiriliyorsa, varış noktasında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletme
Taşımacı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO yetki belgesi sahipleri
TİO (Taşıma İşleri Organizatörü) Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişiler.
Boşaltan Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan indiren; paketli tehlikeli maddeleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; bir tüplü gaz tankerinden, çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletme
Dolduran Tehlikeli maddeleri; tankerlere, tanklara, portatif tanklara ya da tank-konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok elemanlı gaz konteynerine veya konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri
Paketleyen Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeler
Yükleyen Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeler
Tank-konteyner/ portatif tank işletmecisi Tank-konteyner veya portatif tankları, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmeciler

Hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi

Tüm konularla ilgili detaylı bilgi alabilmek için bize ulaşabilirsiniz.