Irk Nakliyat | Lojistikte Yenilikçi Uygulamalar

Lojistikte Yenilikçi Uygulamalar

Lojistikte Yenilikçi Uygulamalar

Ağustos

29

Lojistikte Yenilikçi Uygulamalar
Irk Nakliyat Görüntülenme 5569

Geride bıraktığımız son 30 yılda insanoğlu ekonomik ve politik anlamda oldukça büyük değişimler yaşadı. Eskiden devletlerin en büyük uğraşı toprakların sınırını çizmek ve bu sınırı korumak iken, günümüzde kırmızı çizgiler sadece hudutlarımızı belirlemek için olan sınırlar halini aldı.Devletlerin birbirlerine üstünlüğü silahlarıyla değil, ekonomileriyle kurduğu bir dönemde yaşıyoruz artık. Eski adıyla Küreselleşme yeni adıyla; Globalleşmenin etkilerini yaşadığımız günlük hayatta daha çok görüyoruz.

İnsanların artan tüketim ihtiyacı ve son dönemde oluşan bu konjonktür Lojistik Süreçlerin öneminin daha fazla artmasına ve uluslararası alanda uygulanabilirliğinin kolaylaşması için yapılan uygulamaların da desteklenebilir olmasına sebebiyet vermiştir.

Eskiden bir ülkeden başka bir ülkeye mal göndermek için zorunlu olan prosedürler günümüzde yapılan uluslararası ve ikili anlaşmalarla hatta bölgesel birliklerle daha kolay bir hale gelmiş, dış ticaret işlemleri ülkeler tarafından kolaylaştırılarak şirketlerin üretimlerini daha fazla arttırmasına dolayısıyla da ölçek ekonomilerinin büyümesine sebebiyet vermiştir.

Bugün geldiğimiz noktada uluslararası mal hareketi her geçen dakika artarak devam etmekte. Bununla beraber de var olan kapasite devamlı olarak genişlemeye kendini mecbur hisseder bir duruma gelmektedir. Gün geçtikçe taşımada kullandığımız araçların yetersiz kalmasının yanı sıra ihtiyaçları da karşılayamamaya, depolarımız kapasiteyi kaldıramamaya başladı. Şirketlerin yeni yıl bütçelerini hazırladığı ve yatırım planlarını oluşturduğu her dönem başında aldıkları yatırım kararları da bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik uğraşların bir göstergesi olarak sayılabilir.

Lojistik sektöründe verilen ana hizmetlerle beraber sürecin iyi yönetilmesi adına Depolama, İç taşıma, Paketleme, Sigortalama gibi ek hizmetlerde bu gelişimin artmasının en büyük sebeplerini oluşturmuşlardır. Günümüzde yardımcı kollara da ek olarak taşıma türlerinin bile içerisinde alternatifler farklı kollar oluşmaya ve dış ticaret firmalarına verilen hizmetler çeşitlendirilmeye başlamıştır.

Modern Uygulamalar

Küçük ölçekli olmalarına rağmen ithalat ve ihracata gereksinim duyan fakat az kapasiteyle çalışan KOBİ’ler başta olmak üzere bir çok firma bu alternatif hizmetlerden yararlanmaya başlamıştır.

Az miktarda ürünün taşınması için benimsenen havayolu taşımacılığının maliyetinin oldukça fazla olması da bu durumu desteklemiştir. Örnek vermek gerekirse günümüzde Karayolu ve Denizyoluyla hatta Demiryoluyla gerçekleştirilmeye başlanan Parsiyel taşımacılık bu ihtiyaçların sonucu ortaya çıkan bir üründür.

Genel anlamda bir taşıma ünitesinin içerisine (semi trailer, vagon, konteyner) birden fazla ihracatçının malının yüklenmesi mantığına dayanan Parsiyel taşımacılık özellikle Denizyolu’nda daha az maliyetli olduğundan ötürü uluslararası taşımacılıkta giderek artan bir paya sahip olmaktadır.

Tekstil ürünlerini taşınması ve depolanması için firmalara verilen askılı taşımacılık ve depolama da bu noktada verilebilecek bir diğer örnektir. Üretimi tamamlanan ürünlerin katlanıp paketlenmeden askılı bir şekilde taşıma araçlarına yüklenmesi ve yine askılı depolama yapılabilen alanlarda muhafaza edilmesini bu noktada sayabiliriz. Bu hizmet sayesinde tüketicinin karşısına çıkana kadar ürünler yeniden ütülenmek durumunda kalmamakta ve perakende satış noktalarında çalışanlara ek bir külfet getirmemektedir. Ayrıca askılı depolama yer faydası sağlamasından dolayı klasik depolamadan sanılanın aksine daha az maliyetle gerçekleşmektedir.

Bu ve benzeri uygulamalar şirketlerin farklılaşan hizmet beklentilerini karşılamak için ortaya çıkmakla beraber sürdürülebilirlik ve uygulanabilirlik açısından da gün geçtikce sistemsel bir şekilde yapının içinde yerini sağlamlaştırmaya başlamıştır. Şüphe yok ki ihtiyaçlar değişip çeşitlendikçe sunulan hizmet yelpazesi de hızla çeşitlenmeye devam edecektir.

Hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi

Tüm konularla ilgili detaylı bilgi alabilmek için bize ulaşabilirsiniz.